Ordförande

Olle Söderblom
soderblom(at)co.inet.fi

Viseordförande

Info på kommande

Sekreterare

Info på kommande